Şems’in ve Aşk’ın Kırk Kuralı

Birinci Kural: Yaradanı hangi kelimelerle tanımladığımız, kendimizi nasıl gördüğümüze ayna tutar. Şayet Tanrı dendi mi öncelikle korkulacak, utanılacak bir varlık geliyorsa aklına, demek ki sen de korku ve utanç içindesin çoğunlukla. Yok eğer, Tanrı dendi mi evvela aşk, merhamet ve şefkat anlıyorsan, sende de bu vasıflardan bolca mevcut demektir. İkinci Kural: Hak Yolu’nda ilerlemek yürek işidir, akıl … Okumaya devam et

Spritüel Uyanışın 12 İşareti – By Geoffrey Hoppe and Tobias

1- Özellikle boyun, omuz ve sırt olmak üzere vücut ağrıları. Bu, içinizde uyanan mesih tohumu gibi DNA düzeyinizdeki yoğun değişiklikliklerin sonucu olan spritüel uyanıştır. Ve geçicidir. 2- Hiçbir belirgin nedeni olmayan derin içsel üzüntü hissi. (Bu yaşamınızın ve diğer yaşamlarınızın) geçmişini serbest bırakıyorsunuz ve bu üzüntü hissi yaratıyor. Bu tıpkı yıllardır yaşadığınız bir evden taşınıp … Okumaya devam et

December 21st, 2012

21.ARALIK.2012 SONRASI…

Köklerimdeki Şamanizm ve Bugünkü Ben

Şamanizm, doğada bulunan çeşitli olguların gücünden faydalanarak bazı yöntemlerin ve ritüellerin uygulanmasına dayalı bir inanç sistemidir. Bir sorunu, doğada var olan soyut güçlerin yardımıyla çözmeye çalışmaktır, evrensel bütünlüğün kendi parçalarını kendi yöntemleriyle tamir etmesidir. Bu çözümü sağlamak için kullanılan ruhsal güçlerin aracısı da Türkçe adıyla KAM(şaman)’ lardır. Bu sistemde önemli olan üç öğe; Doğa, Ruh … Okumaya devam et

Büyük Sentez Tekamül

Dünya Okuluna enkarne OLan varlıkların ilerlemeleri, gelişmeleri çok değişik manzaralar, iniş ve çıkışlar göstermektedir. Gayet geniş bir alana yayılmış OLmakla birlikte, aynı yöne doğru giden bir eğitim süreci söz konusudur. Bu okulun iki ana üretici yada yönlendirici unsuru vardır; bunlar bir kısmı yatay tarzda, bir kısmı da dikey t arzda meydana çıkan hareketlerdir. Dikey hareketler … Okumaya devam et

Nurculuk ve Risale-i Nur’un Ebced-Cifr Yoluyla Kuran Ayetlerini Tahrif Etmesi

Hilmi Polat Said Nursi; büyücü ve sihirbazların (Hurafecilerin) kullandığı ve hiçbir doğruluğu olmayan, hayal mahsulü ve yalan olan ebced-cifir hesaplarını kullanarak, Kuran’ın 33 ayetini (kendisini ve kitaplarını kutsallaştırmak için) saptırmış ve tahrif etmiş midir? “Kimi Yahudiler kelimeleri yerlerinden tahrif ederler (yerleşik anlamlarından kaydırırlar). …… Bunu dillerini bükerek ve dine saldırarak yaparlar. ….” (Nisa 4/46) “Yazık o … Okumaya devam et

Reenkarnasyon

Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır. Reenkarnasyon kavramı Asya dinlerindeki tenasüh kavramından biraz farklı olmakla birlikte, benzerlik arz eder. Günümüzde ruh göçüne inanan insanların sayısı bir milyarı aşmaktadır.[1] (Hindular, Jainistler, deneysel Spiritüalistler vs.) Ayrıca Dürzîlik ve Nusayrîlik gibi Orta Doğu’da yayılmış bazı dinlerde de bu inanış … Okumaya devam et

Toltek Bilgeliği

Toltek ya da şaman bilişinin temel öğesi, enerjidir. Evrenin en ince ayrıntısı bile bir enerjinin ifadesidir. Bu enerjiyi dolaysızca görme edimi sonucu Şamanların ulaştığı bilgiye göre; tüm evren, aynı zamanda hem birbirine karşıt, hem birbirini tamamlayıcı çift güçlerden oluşur. Bu iki güce canlı ve cansız enerji adı verilir. Cansız enerji, farkındalıktan uzaktır. Canlı enerjinin titreşimsel … Okumaya devam et

10 Soruda Hz. Mevlana – Mevlevilik

10 Soruda Hz. Mevlana – Mevlevilik – Semâ   Şemsi Tebrizi Hz. Mevlana’daki hangi eksikliği tamamlamak için gelmiştir? Hz. Mevlana ile Hz. Şems’in buluşmasından önce Hz. Şems, Allah’ım bana beni bu dünyada anlayacak bir veli kulunu göster diye dua eder. Sonra Allah’a danışmak için istihare’ye yatar ve iki gece üst üste rüyasında Hz. Mevlana’yı görür, … Okumaya devam et

Ruh ve Beden

RUH BEDEN Felsefe Ekibi Descartes () Özce birbirinden ayrı olan ruh ile cisim arasındaki bağlantıyı nasıl kurmalı? Ruhun temel-niteliği düşünme idi, cisimdeki de yer kaplama. Bunlar da bir araya gelemeyen, birbiriyle bağdaşamayan nitelikler: Bilinçli olan yer kaplamaz, yer kaplayanın bilinci yoktur. Ancak, insanda bu iki cevher bir arda bulunurlar. Biri ötekinde olupbitenlerin nedeni olmayan, başlı … Okumaya devam et