Tasavvuftaki Astroloji

“Kuran Terapisi’ adlı kitabı 6 baskı yapan araştırmacı, yazar Kubilay Aktaş, çalışmalarından biri de “Muhyiddin İbn-i Arabi ve Astroloji” anlayışı üzerine. Büyük tasavvuf alimi Arabi’nin astroloji ve kozmoloji anlayışına ışık tutan Aktaş ile Arabi’nin astroloji anlayışını ve ondan esinlenerek yazdığı içinde astrolojik etkilerle esmaların bağlantısının anlatıldığı ‘Kürelerin Müziği’ kitabını konuştuk… Arabi ve astroloji serüveni nasıl … Okumaya devam et

Allah ismiyle işaret edilen

Osho, Deneyimin içsel dünyası dışsal gerçeklikle nasıl ilişki kuruyor? Ortada iki hakikat yok. Tüm ikilik sadece kavramlaştırmada var. Bölen şey zihindir: Daha aşağıda ve daha yukarıda, iyi ve kötü, içsel ve dışsal, cehennem ve cennet. Bölen şey, zihin! Ama hakikat bölünmeden kalır. O tektir. Sen içselin nerede bittiğinin ve dışsal olanın nerede başladığının sınırlarını çizemezsin. … Okumaya devam et